Kìm kep chì Đức

2015-12-08 12:28

Thường được dùng để niêm phong các thiết bị đồng hồ điện, nước, vật tư ngân hàng, hoặc trong các trung tâm giám định, kiểm định